Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Mã Sản phẩm: BK-08C
- Được sản xuất theo công nghệ HOSOKAWA ALPINE
- Đáp ứng yêu cầu trong các ngành: giấy, sơn, nhựa
- Được đóng trong bao có khối lượng 25kg
Giá: Liên hệ công ty để lấy giá mới nhất
Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ D97
8 µm ± 1
Kích cỡ hạt (theo Mesh):
2200
Kích cỡ trung bình D50
2.2 µm ± 3
Độ sáng
≥ 90%
Độ trắng
≥ 95%
Độ ẩm
≤ 0.3%
Khối lượng riêng
2.7 g/cm3
Độ thấm dầu DOP
22 ± 2
PHÂN TÍCH HÓA HỌC
CaCO3
≥ 98%
MgO
≤ 0.3%
Fe2O3
≤ 0.01%
Al­2O3
≤ 0.03%
SiO2
≤ 0.1%----------------------------o0o------------------------------
Liên Hệ
Nhà cung ứng: UPSvietnam
Địa chỉ: CC Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0945.872.668 hoặc 0967.36.37.99
Mail: phucvumientrung@gmail.com
Website: www.phucvu.vn

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn!
Mã Sản phẩm: BK-05C
- Được sản xuất theo công nghệ HOSOKAWA ALPINE
- Đáp ứng yêu cầu trong các ngành: giấy, sơn, nhựa
- Được đóng trong bao có khối lượng 25kg
Giá: Liên hệ công ty để lấy giá mới nhất
Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ D97
5 µm ± 0.1
Kích cỡ hạt (theo Mesh):
2500
Kích cỡ trung bình D50
1.7 µm ± 0.3


Độ sáng
≥ 90%
Độ trắng
≥ 95%
Độ ẩm
≤ 0.3%
Khối lượng riêng
2.7 g/cm3
Độ thấm dầu DOP
24 ± 2
PHÂN TÍCH HÓA HỌC
CaCO3
≥ 98%
MgO
≤ 0.3%
Fe2O3
≤ 0.01%
Al­2O3
≤ 0.03%


----------------------------o0o------------------------------
Liên Hệ
Nhà cung ứng: UPSvietnam
Địa chỉ: CC Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0945.872.668 hoặc 0967.36.37.99
Mail: phucvumientrung@gmail.com
Website: www.phucvu.vn

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn!
Mã Sản phẩm: BK-20C
- Được sản xuất theo công nghệ HOSOKAWA ALPINE
- Đáp ứng yêu cầu trong các ngành: giấy, sơn, nhựa
- Được đóng trong bao có khối lượng 25kg
Giá: Liên hệ công ty để lấy giá mới nhất

Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ D97
20 µm ± 2
Kích cỡ hạt (theo Mesh):
850
Kích cỡ trung bình D50
4.5 µm ± 0.5
Độ sáng
≥ 90%
Độ trắng
≥ 95%
Độ ẩm
≤ 0.3%
Khối lượng riêng
2.7 g/cm3
Độ thấm dầu DOP
16 ± 2
PHÂN TÍCH HÓA HỌC
CaCO3
≥ 98%
MgO
≤ 0.3%
Fe2O3
≤ 0.01%
Al­2O3
≤ 0.03%
SiO2
≤ 0.1%----------------------------o0o------------------------------
Liên Hệ
Nhà cung ứng: UPSvietnam
Địa chỉ: CC Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0945.872.668 hoặc 0967.36.37.99
Mail: phucvumientrung@gmail.com
Website: www.phucvu.vn

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn!
Mã Sản phẩm: BK-35
- Được sản xuất theo công nghệ HOSOKAWA ALPINE
- Đáp ứng yêu cầu trong các ngành: giấy, sơn, nhựa
- Được đóng trong bao có khối lượng 25kg
Giá: Liên hệ công ty để lấy giá mới nhất
Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ D97
35 µm ± 2
Kích cỡ hạt (theo Mesh):
400
Kích cỡ trung bình D50
7 µm ± 0.5
Độ sáng
≥ 91%
Độ trắng
≥ 96%
Độ ẩm
≤ 0.3%
Khối lượng riêng
2.7 g/cm3
Độ thấm dầu DOP
30 ± 2
PHÂN TÍCH HÓA HỌC
CaCO3
≥ 98%
MgO
≤ 0.3%
Fe2O3
≤ 0.01%
Al­2O3
≤ 0.03%
SiO2
≤ 0.1%----------------------------o0o------------------------------
Liên Hệ
Nhà cung ứng: UPSvietnam
Địa chỉ: CC Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0945.872.668 hoặc 0967.36.37.99
Mail: phucvumientrung@gmail.com
Website: www.phucvu.vn

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn!
Mã Sản phẩm: BK-15C
- Được sản xuất theo công nghệ HOSOKAWA ALPINE
- Đáp ứng yêu cầu trong các ngành: giấy, sơn, nhựa
- Được đóng trong bao có khối lượng 25kg
Giá: Liên hệ công ty để lấy giá mới nhất

Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ D97
15 µm ± 2
Kích cỡ hạt (theo Mesh):
1250
Kích cỡ trung bình D50
2.7 µm ± 0.3
Độ sáng
≥ 90%
Độ trắng
≥ 95%
Độ ẩm
≤ 0.3%
Khối lượng riêng
2.7 g/cm3
Độ thấm dầu DOP
18 ± 2
PHÂN TÍCH HÓA HỌC
CaCO3
≥ 98%
MgO
≤ 0.3%
Fe2O3
≤ 0.01%
Al­2O3
≤ 0.03%
SiO2
≤ 0.1%----------------------------o0o------------------------------
Liên Hệ
Nhà cung ứng: UPSvietnam
Địa chỉ: CC Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0945.872.668 hoặc 0967.36.37.99
Mail: phucvumientrung@gmail.com
Website: www.phucvu.vn

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn!
Mã Sản phẩm: BK-30
- Được sản xuất theo công nghệ HOSOKAWA ALPINE
- Đáp ứng yêu cầu trong các ngành: giấy, sơn, nhựa
- Được đóng trong bao có khối lượng 25kg
Giá: Liên hệ công ty để lấy giá mới nhất
Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ D97
30 µm ± 2
Kích cỡ hạt (theo Mesh):
600
Kích cỡ trung bình D50
6 µm ± 0.5
Độ sáng
≥ 91%
Độ trắng
≥ 96%
Độ ẩm
≤ 0.3%
Khối lượng riêng
2.7 g/cm3
Độ thấm dầu DOP
32 ± 2
PHÂN TÍCH HÓA HỌC
CaCO3
≥ 98%
MgO
≤ 0.3%
Fe2O3
≤ 0.01%
Al­2O3
≤ 0.03%
SiO2
≤ 0.1%----------------------------o0o------------------------------
Liên Hệ
Nhà cung ứng: UPSvietnam
Địa chỉ: CC Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0945.872.668 hoặc 0967.36.37.99
Mail: phucvumientrung@gmail.com
Website: www.phucvu.vn

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn!
 • Tỉ giá ngoại tệ
 • Bảng giá vàng
 • Mã vùng điện thoại các tỉnh thành Việt Nam
 • Xem lịch âm dương
 • Lịch chiếu phim
 • Giờ các quốc gia trên thế giới
 • Kết quả xổ số
 • Lịch bóng đá
 • Lịch truyền hình
 • Dự báo thời tiết
 • Tìm đường trên bản đồ
 • Mã vùng điện thoại các nước trên Thế Giới
 • Nổi bật